2019.gada 10.aprīlī Saldus novada Druvas vidusskolā notika nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarīkojums – skate  “Rotā saule, rotā bite”.

Sarīkojuma – skates saulītē sildījās un zummēja deviņas bērnu un jauniešu folkloras kopas no Ventspils, Saldus, Kuldīgas, Alsungas, Ēdoles, Pelčiem un Tārgales. Skatē no Ventspils piedalījās Ventspils Jaunrades nama folkloras kopa “Rotaļnieks” skolotājas Ināras Salavas vadībā ar dziesmām, sentēvu stāstu, danci, rotaļdeju, mīklām un rotaļspēli.

Visas folkloras kopas saņēma 2. pakāpes diplomus un pozitīvu enerģiju gan dziedot, gan sadancojot kopā pasākuma norises gaitā.