2019.gada 4. martā Saldus Bērnu un jaunatnes centrā notika nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma “Pulkā eimu, pulkā teku” tradicionālās dziedāšanas konkurss “DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2019”.

Konkursā piedalījās Kuldīgas, Saldus, Aizputes novada un Ventspils pilsētas bērni un jaunieši. Ventspils pilsētu konkursā pārstāvēja Ventspils Jaunrades nama folkloras kopas “Rotaļnieks” dalībnieki Jēkabs Jansons, Vika Keita Bespaļčika un Andra Vadone (skolotāja Ināra Salava).

Mūsu iestādes dalībnieki  ieguva 1. pakāpes diplomu un nosaukumu “Dižais dziedātājs”.