Pieredzes stāsts. Dalība starptautiskajās mācībās „BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges”

Iesaistoties Erasmus+ programmā, no 28. janvāra līdz 1. februārim skolotājai Silgai Sviķei bija iespēja piedalīties Ungārijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajās starptautiskajās mācībās „BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges”, kas norisinājās Eiropas Jauniešu mājā Budapeštā. Skolotāja Silga Sviķe ir gatava dalīties ar iespaidiem un gūto pieredzi.

Mācībās piedalījās 24 dalībnieki no 13 dažādām valstīm un programmā bija iekļautas nodarbības par darbu ar jauniešiem, izmantojot galvenokārt neformālās izglītības darba metodes. Tika apskatītas tādas tēmas kā brīvprātīgo darbs, starpkultūru komunikācija, sadarbības iespējas jauniešu apmaiņas programmās, starptautisku sadarbības projektu sagatavošana un īstenošana u.c.

Kursus vadīja divi pieredzējuši pasniedzēji Elizabete Kasa (Elizabeth Kasa) no Igaunijas un Džo Kleijs (Jo Clayes) no Portugāles. Ikviens no kursu dalībniekiem mācību noslēgumā uzsvēra, ka nodarbībās apgūtais būs ļoti noderīgs turpmākajā darbā. Īpaši vērtīga, šķiet, pieredzes apmaiņa un diskusijas arī dalībnieku starpā. Apmeklētās mācības bija laba iespēja nodibināt kontaktus un rosināja idejas turpmākiem sadarbības projektiem ar dalībniekiem no citām valstīm, kuri strādā ar jauniešiem gan līdzīga profila, gan citāda veida iestādēs.

Mācībās gūtā pieredze būs noderīga arī tādu projektu izstrādē un īstenošanā, kuros iesaistīti jaunieši ar īpašām vajadzībām. Nereti jauniešiem ar īpašām vajadzībām saprotamu iemeslu dēļ ir mazāk iespēju iesaistīties, piedalīties un aizbraukt uz citu valsti, kā arī iepazīt un satikt savus vienaudžus. Parasti šāda veida mācības ir laba iespēja, lai atcerētos jau iepriekš pedagoģiskajā darbā izmantotus, bet reizēm aizmirstus paņēmienus, piem., to, ka jaunieši jebkāda veida projektā jāiesaista visos tā posmos jau no projekta idejas rašanās brīža. Praksē jauniešiem nereti tiek piedāvāti jau gatavi projekti, nesniedzot iespēju tajos ko mainīt. Tāpat labas atmiņas ilgi saglabāsies par kopīgo ekskursiju uz Budapeštu un pilsētas apskati nakts izgaismojumā, kā arī īpašo starpkultūru vakaru, kurā katras valsts pārstāvji prezentēja savu valsti.

Uzteicama bija mācību laikā veidotā un uzturētā darba atmosfēra. Dalībnieku starpā jau mācību pirmajā dienā izveidojās ļoti labas un uz rezultatīvu darbu orientētas attiecības. Mācību laikā bija iespēja pievienoties domubiedru grupai sociālajā tīklā Facebook, kur ikviens dalībnieks var sazināties, diskutēt un izteikt dažādus priekšlikumus, kā arī meklēt projektu sadarbības partnerus.

Kopumā Budapeštā tika pavadītas piecas noderīgas un interesantas dienas starpkultūru vidē. Ar jauniegūtajiem draugiem un kolēģiem no dažādām valstīm noteikti turpināšu uzturēt kontaktus un, iespējams, realizēt kādu starptautisku projektu.

Informāciju sagatavoja:

Silga Sviķe, Ventspils Jaunrades nama interešu izglītības skolotāja