Ventspils Jaunrades namā līdzās jau 52 dažādu veidu pulciņiem darbību uzsāks arī „Jauno korespondentu pulciņš”, aicinot tajā pieteikties un iesaistīties jauniešus no 13 līdz 19 gadu vecumam.

notebook-computer-writing-bloggingJauno korespondentu pulciņa dalībnieki būs tie, kas, veidojot rakstus, informēs sabiedrību galvenokārt par Ventspils Jaunrades namā notiekošo. Kā zināms, Jaunrades nams ir interešu izglītības iestāde, kur ikdienā dažādos pulciņos iesaistījušies vairāk nekā 1700 audzēkņu. Liela daļa no viņiem piedalās arī sacensībās, gūstot ievērojamus panākumus. Tāpat Jaunrades namā regulāri notiek dažādi pasākumi, un par to visu nepieciešams informēt sabiedrību. Protams, pulciņa dalībniekiem būs iespēja arī pašiem ierosināt tēmas, lai gatavotu rakstus.

Jāpiebilst, ka nodarbībās liela uzmanība tiks veltīta arī latviešu valodas zināšanu un pareizrakstības nostiprināšanai, kas ir svarīgs pamatnosacījums satura veidošanai rakstā.

Pulciņa mērķis ir kvalitatīvi un saturiski gatavot informatīvu materiālu – rakstu tā, lai tas tiktu publicēts Ventspils Jaunrades nama mājaslapā www.jaunradesnams.lv, kā arī Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes mājaslapā vip.ventspils.lv. Labākie raksti tiks virzīti publicēšanai plašsaziņas līdzekļos, kas pulciņa audzēkņiem dos papildu motivāciju.

Pulciņu vadīs Līga Rūde, kas ir studējusi latviešu filoloģiju, ieguvusi bakalaura grādu Baltu filoloģijā un kultūrā, 3 gadus strādājusi portālā www.ventasbalss.lv par žurnālisti un portāla administratori, rakstījusi rakstus arī laikrakstam „Ventas Balss”, bet šobrīd strādā sabiedrisko attiecību jomā.

Pirmā nodarbība Jauno korespondentu pulciņā notiks 6. decembrī plkst. 16.00 Ventspils Jaunrades nama 207. kab.