12.aprīlī plkst. 11:00 Ventspils Kultūras centrā norisinājās tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam”.

Skates rezultāti:

Pirmsskolas deju kolektīvu grupā:

Ventspils Kultūras centra tautas deju kolektīvs “Liedags” ieguva 1.pakāpi ar 42,7 punktiem.

1.-2.klašu B grupā:

Ventspils Kultūras centra tautas deju kolektīvs “Liedags” ieguva 2.pakāpi ar 38,3 punktiem.

1.-4. klašu grupā:

Tārgales pamatskolas tautas deju kolektīvs “Dore” ieguva 2.pakāpi ar 36,8 punktiem.

Puzes pamatskolas tautas deju kolektīvs ieguva 2.pakāpi ar 36,3 punktiem.

3.-6. klašu grupā:

Ugāles vidusskolas tautas deju kolektīvs “Dzirkstelīte” ieguva 3.pakāpi ar 32,8 punktiem.

5.-6. klašu B grupā:

Ventspils Kultūras centra tautas deju kolektīvs “Liedags” ieguva 2.pakāpi ar 38,2 punktiem.

Ventspils 6.vidusskolas tautas deju kolektīvs ieguva 1.pakāpi ar 40,0 punktiem.

5.-9. klašu grupā:

Ances pamatskolas kolektīvs ieguva 1.pakāpi ar 41,8 punktiem.

Zūru pamatskolas tautas deju kolektīvs “Vāruvīte” ieguva 3.pakāpi ar 33.8 punktiem.

Tārgales pamatskolas tautas deju kolektīvs “Dore” ieguva 2.pakāpi ar 35,5 punktiem.

Ventspils Kultūras centra tautas deju kolektīvs “Liedags” ieguva 1. pakāpi ar 41,3 punktiem.

7.-9.klašu grupā:

Puzes pamatskolas tautas deju kolektīvs ieguva 2.pakāpi ar 35,2 punktiem.

Foto atskats uz pasākumu: