2020. gada 1. februārī Liepājā notika sporta deju pasākums – sacensības  “Zvaigznītes 2020”.

Ventspils Jaunrades nama sporta deju kluba audzēkņi griezās deju virpulī, kas saviļņoja ikvienu skatītāju, it īpaši kluba pedagogu un vecākus, kuri  juta līdzi saviem bērniem. 

Bērni ir mūsu acuraugs un iedvesmotājs tālākās dzīves paplašinājumiem, lai iedvesmotu viņus  radošākai un piepildītākajai nākotnei.

Paldies VECĀKIEM, jā – vecākiem ar lielo burtu, jo bez JUMS nu nekā nevarētu!

Paldies pašiem BĒRNIEM un JAUNIEŠIEM, kuri cīnījās un gribēja  sasniegt savā dzīvē ko piepildītu, kā arī paplašināt savu redzesloku.

Paldies par atbalstu Ventspils Jaunrades namam, Ventspils 4. vidusskolai un Ventspils Izglītības pārvaldei!

Sasniegtie rezultāti iepriecināja katru no mums – gan dalībniekus, gan skatītājus:

  • Meiteņu solo 3 dejas: Maija Mārtinsone 2. vieta; Elizabete Urbāne 2. vieta.
  • Meiteņu solo 4 dejas: Anna Linde – 1. vieta, Alise Goldmane 1.vieta; Estere Evelīna – 1.vieta, Maija Mārtinsone – 2. vieta. Paula Patrīcija Purgale – 3. vieta; Elizabete Urbāne 3. vieta
  • Meiteņu solo 6 dejas: Alise Goldmane – 2. vieta; Estere Evelīna – 2. vieta; Paula Patrīcija Purgale – 3. vieta
  • Iesācēji – pāru dejas 3 dejas: Kristers Blāze Pētersons – Alise Goldmane 1. vieta; Kristers Blāze Pētersons – Anna Linde 1.vieta.
  •  Iesācēji – pāru 4 dejas: Kristers Blāze Pētersons- Alise Goldmane – 2.vieta;  Kristers Blāze Pētersons – Anna Linde 2.vieta.

Jau šo svētdien, 2020. gada  9. februārī, Jelgavas domes kausa sacensībās Ventspils Jaunrades nama Sporta deju kluba dalībnieki   startēs dažādās kategorijās: meiteņu solo; deju skatē; iesācēju grupās, gan arī viens pāris dejos Junioru E4. Turam īkšķus!

Informāciju sagatavoja Agnese Graudiņa – Gūtmane, Ventspils Jaunrades nama Sporta deju kluba skolotāja.