23. februāris solo dziedāšanas klases audzēkņiem bija saspringts. Pieredzējušākie solisti piedalījās koncertā Ventspilī, bet dziedātāji ar mazāku pieredzi  skolotājas Minjonas Rebhūnas un vecāku pavadībā devās uz Klaipēdu dziedāt konkursā “Zvaigžņu akadēmija”. Ļoti nopietnā konkurencē 1.vietu ieguva Evelīna Šterna, 2.vietu – Rodrigo Caune. Tika iegūtas arī vairākas 3.vietas savās vecuma grupās. Paldies vecākiem par atbalstu !