Pirmais tālskatis pasaulē bija tik vienkāršs un tomēr ģeniāls – divi stikla gabaliņi. Tomēr atklājumi, kas ar tik vienkāršu instrumentu tika veikti, mainīja tā laika cilvēku domāš anu pašos pamatos. Nu kopš tā brīža pagājuš i jau 400 gadi, un ceļš, kā attīstījušies teleskopi, liktu brīnīties pašam Galilejam. Mums ir lieli un mazi teleskopi, mums ir refraktoru un reflektoru teleskopi, mums ir observatorijas uz zemes un pat teleskopi kosmosā, kas riņķo ap planētu un ļauj ieskatīties tālākajās Visuma dzīlēs. Mums pat ir teleskopi, kuros nemaz nevar ieskatīties – informāciju, ko sniedz šādi teleskopi, vispirms jāapstrādā datorā, un tikai tad iespējams iegūt pasakaini krāš ņus un detalizētus attēlus. Mūsdienu zinātnes iespējas, salīdzinot ar senajiem laikiem, ir neaptveramas, taču Visumā joprojām ir neizpētītas vietas, tādēļ droši var apgalvot – zinātnieki turpinās būvēt jaunus, arvien labākus teleskopus.