PAMATOJOTIES UZ MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM NR. 360 PAR EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMIEM COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI, PLANETĀRIJĀ UN OBSERVATORIJĀ NEPIEŅEMAM SKOLĒNU GRUPAS NO CITU PAŠVALDĪBU ADMINISTRATĪVAJĀM TERITORIJĀM

APMEKLĒJOT PLANETĀRIJU JĀLIETO MASKAS!

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ПЛАНЕТАРИЯ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКИ!

MASKS MUST BE USED WHEN VISITING THE PLANETARIUM!