p1030219

Studija “Vācelīte”

Iepazīsim latviešu tautas tradīcijas, rotaļas, iestudēsim muzikālas izrādes, dziedāsim un dejosim.

Dalībnieki: 6 – 12 gadi

Skolotāja: Ilga Porniece