Tēlotājas mākslas studija “ARTEMIDA”

Apgūsim zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas pamatus no paša sākuma, pilnveidosim jau iegūtās iemaņas un prasmes, attīstīsim telpisko domāšanu un radošo uztveri. kā arī sagatavosim Latvijas Mākslas Akadēmijas, Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas, Rīgas Dizaina un Mākslas Vidusskolas iestājpārbaudījumiem.

Vecums: 7 – 25 gadi

Skolotāja: Inita Dzalbe