abc-kids

 

Harmoniskās attīstības klase pirmsskolas vecuma bērniem

Pirmsskolas vecuma bērniem (maksas)
Pulciņā bērni, kas neapmeklē bērnudārzu, var satikt jaunus draugus, kopīgi mācoties burtiņus, cipariņus, zīmēšanu, veidošanu, dziedāšanu, dejošanu, interaktīvās spēles un teātra spēli.

Dalībnieki: 4 – 7 gadi

Izmaiņas harmoniskās attīstības klases audzēkņiem:

 

Nodarbību saraksts 2017./2018.m.g. šeit

PIETEIKTIES

 

 

Skolotāji – Ineta Kalniņa, Ilga Porniece, Rasma Jakoviča, Baiba Degute, Dagnija Trama, Elga Ganiņa, Inga Spodiņuka,  Inita Dzalbe, koncertmeistars Jānis Snipkis