abc-kids

 

Harmoniskās attīstības klase pirmsskolas vecuma bērniem

Izmaiņas: 26.maijā

26.maijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija vecākiem

Bērniem, kuri piedalīsies izlaidumā, piektdienās, sākot ar 7.aprīli būs papildu nodarbība pie skolotājas Ingas no plkst. 12:30 – 13:00.

Pirmsskolas vecuma bērniem (maksas)
Pulciņā bērni, kas neapmeklē bērnudārzu, var satikt jaunus draugus, kopīgi mācoties burtiņus, cipariņus, zīmēšanu, veidošanu, dziedāšanu, dejošanu un teātra spēli.

NODARBĪBU SARAKSTS 2016./2017.m.g.

Dalībnieki: 4 – 7 gadi
Skolotāji – Ineta Kalniņa, Ilga Porniece, Rasma Jakoviča, Dace Sapuna, Vika Sitaruka, Elga Ganiņa, Inga Spodiņuka,  koncertmeistars Jānis Snipkis

PIETEIKTIES

1